Solventnost II in holistično obvladovanje tveganj

Helena Bešter

Abstract


Direktiva Solventnost II pomeni za zavarovalnice velik izziv, ki v temelju spreminja njihov dosedanji način poslovanja. V raziskavi smo proučevali kvalitativne zahteve t.i. drugega stebra in sicer vlogo, pomen in omejitve holističnega obvladovanja tveganj znotraj novega režima solventnosti. Študija primera, izvedena na slovenskem trgu, je potrdila, da je Solventnost II zunanji sprožilec, ki sili zavarovalnice k implementaciji sistema holističnega obvladovanja tveganj. Rezultati kvalitativne  raziskave delno strukturiranih intervjujev z vodilnimi strokovnjaki iz panoge in nadzorne institucije kažejo, da vsakodnevne poslovne odločitve, ki vsebujejo tudi dimenzijo tveganj, lahko vodijo na višjo raven korporativnega upravljanja zavarovalnic.

Ključne  besede:  zavarovalnice, Solventnost II, celostno obvladovanje tveganj


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.