Vol 12 (2010)

Posebna številka

Table of Contents

Articles

Edo Klanšek (1927-2010) PDF
Miran Mihelčič 3-4
Ocena naravne stopnje brezposelnosti v Sloveniji PDF
Marjan Senjur, Katja Zajc Kejžar 9-25
Analiza učinkov uvajanja družini prijaznega delovnega okolja PDF
Tadeja Knaflič, Anja Svetina Nabergoj, Marko Pahor 27-44
Stališča do spletnega oglaševanja in vpliv na vedenje mladih PDF
Milena Fornazaric 45-70
Identifikacija zaposlenih z organizacijo ali s stroko: primer slovenskih računovodij in revizorjev PDF
Eva Repovš, Robert Kaše 71-90