Vol 13 (2011)

Posebna številka

Table of Contents

Articles

Prednosti in slabosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije PDF
Tjaša Redek, Matija Rojec 5-25
Optimizacija procesa razreza po skupinah PDF
Mihael Cesar, Mirko Gradišar, Jure Erjavec, Luka Tomat 27-40
Razvoj modela kriterijev za odločanje o uvedbi elektronske hrambe dokumentov PDF
Marjeta Horjak, Andrej Kovačič 41-63
Analiza vpliva človeškega kapitala in podjetniških mrež na ambicije podjetnic za rast PDF
Sanja Cvajdik 63-79