Vol 20 (2018)

Posebna številka

Table of Contents

Articles

Motivirani zaposleni so zaneseni zaposleni: vpliv notranje motivacije na zanos PDF
Darija Aleksić 5-24
Pomen zaznane pravičnosti pri reševanju pritožb v telekomunikacijah PDF
Petar Gidaković, Barbara Čater 25-52
Prihodnost statistike blagovne menjave z državami EU PDF
Simon Perše, Mojca Bavdaž 53-81
Merjenje dolgoročnega BDP Per Capita Slovenije, 1820-2016 PDF
Rok Spruk 83-107
Stanje in trendi digitalne preobrazbe v Sloveniji PDF
Jure Erjavec, Anton Manfreda, Jurij Jaklič, Mojca Indihar Štemberger 109-128
Kako dostojne so nove oblike dela v Sloveniji? PDF
Suzana Laporšek, Valentina Franca, Ana Arzenšek 129-145
Vloga zaznave HRM, kohezivnosti in zavzetosti pri delu na prispevek k uspehu ekipe PDF
Igor Ivasković 147-167
Abstracts PDF
EBR EBR 169-174