Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Kapitalska struktura slovenskih podjetij v obdobju 2006‒2017 Abstract   PDF
Denis Marinšek
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Karierne možnosti naslednikov družinskih podjetij Abstract   PDF
Jaka Vadnjal, Predrag Ljubotina
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Kdo je kdo v slovenskih zdravstvenih javnih zavodih: analiza principalov in agentov Abstract   PDF
Maks Tajnikar, Darija Aleksić, Petra Došenovič Bonča
 
Vol 22, No 3 (2020) Knowledge Management in Social Work: Management Support, Incentives, Knowledge Implementation, and Employee Empowerment Abstract   PDF
Simon Colnar, Vlado Dimovski
 
Vol 19 (2017): Posebna številka Konceptualni model povezave e-vodenja in identitete virtualnega tima: mediacijski vpliv zaznave raznolikosti in moderacijski vpliv sodobne komunikacijske tehnologije Abstract   PDF
Ajda Šantej, Sandra Penger
 
Vol 15 (2013): Posebna številka Konceptualni model vpliva notranjega brandinga na ustvarjanje presežne vrednosti za porabnike Abstract   PDF
Katja Terglav, Robert Kaše, Maja Konečnik Ruzzier
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Lastništvo zaposlenih in managerjev v podjetjih v Sloveniji ter njegova vloga pri uvajanju novih izdelkov in storitev Abstract   PDF
Alojz Klaneček, Boštjan Antončič, Jasna Auer Antončič, Mojca Jakačić
 
Vol 21, No 1 (2019) Levelling the Playing Field: The Effects of Slovenia’s 2013 Labour Market Reform Abstract   PDF
Matija Vodopivec
 
Vol 22, No 1 (2020) Long-Term Auditor-Client Relationships: Conscious Misjudgements or Unconscious Biases? Abstract   PDF
Mina Ličen
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Management znanja v socialnem delu v Sloveniji Abstract   PDF
Simon Colnar, Vlado Dimovski
 
Vol 16, No 2 (2014) Marketing in Small Firms: The Case of Slovenia Abstract   PDF
Mateja Bodlaj, Iča Rojšek
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Merjenje dolgoročnega BDP Per Capita Slovenije, 1820-2016 Abstract   PDF
Rok Spruk
 
Vol 18, No 1 (2016) Metacogonitive and Motivational Cultural Intelligence: Superpowers for Creativity an a Culturally Diverse Environment Abstract   PDF
Sabina Bogilović, Miha Škerlavaj
 
Vol 11, No 2 (2009) Minimising inventory costs by properly choosing the level of safety stock Abstract   PDF
Liljana Ferbar Tratar
 
Vol 19, No 1 (2017) Missing Value Imputation Using Contemporary Computer Capabilities: An Application to Financial Statements Data in Large Panels Abstract   PDF
Aleš Gorišek, Marko Pahor
 
Vol 15 (2013): Posebna številka Model menjav na podlagi odnosov izvoznik – uvoznik in izvozna uspešnost Abstract   PDF
Helena Povše
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Motivirani zaposleni so zaneseni zaposleni: vpliv notranje motivacije na zanos Abstract   PDF
Darija Aleksić
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Načrtovanje potovanj in vloga družbenih omrežij pri milenijcih Abstract   PDF
Miha Bratec, Nika Anžel, Tina Šegota
 
Vol 16, No 1 (2014) National Innovation Policies in the EU: A Fuzzy-Set Analysis Abstract   PDF
Aleš Pustovrh, Marko Jaklič
 
Vol 17, No 2 (2015): Post-Socialist City: Competitive and Attractive Neo-Liberal Reality in Post-Industrial Waterfronts of the Post-Socialist Cities: The Polish Tri-City Case Abstract   PDF
Magdalena Szmytkowska, Klaudia Nowicka
 
Vol 19, No 2 (2017) New Insights into the Price Dynamics of Prescription Pharmaceuticals in Slovenia over the Period 2001–2014 Abstract   PDF
Petra Došenović Bonča, Denis Marinšek
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Nove tehnologije industrije 4.0 v majhnih in srednjih podjetjih v Sloveniji Abstract   PDF
Barbara Čater, Tomaž Čater, Matej Černe, Matjaž Koman, Tjaša Redek
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Novejši pristopi v analizi podatkov o smrtnosti Abstract   PDF
Simona Korenjak-Černe, Aleša Lotrič Dolinar
 
Vol 14 (2012): Posebna številka O državnem proračunu in fiskalnih pravilih Abstract   PDF
Slaven Mićković, Saša Jazbec
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Obveznice z družbenim učinkom Abstract   PDF
Matjaž Črnigoj, Damjan Kavaš, Nataša Kump
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji med danes in jutri Abstract   PDF
Samo Fakin
 
Vol 12 (2010): Posebna številka Ocena naravne stopnje brezposelnosti v Sloveniji Abstract   PDF
Marjan Senjur, Katja Zajc Kejžar
 
Vol 17 (2015): Posebna številka Okoljske strategije in uspešnost podjetij: kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika) Abstract   PDF
Kaja Primc
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Okolju prijazno vedenje v turizmu Abstract   PDF
Ljubica Knežević Cvelbar
 
Vol 15, No 3 (2013) Open Innovation in Slovenia: A Comparative Analysis of Different Firm Sizes Abstract   PDF
Kaja Rangus, Mateja Drnovšek
 
121 - 150 of 298 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>