Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 2 (2015): Post-Socialist City: Competitive and Attractive Planning and Monitoring of Urban Development: The Role of the Housing Price Index Abstract   PDF
Tomi Deutsch
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Podlage za presojanje etičnosti dejanj: ali študenti različnih študijskih smeri izhajajo iz različnih filozofskih konstruktov? Abstract   PDF
Tamara Pustoslemšek, Maja Zaman Groff
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Pomen zaznane pravičnosti pri reševanju pritožb v telekomunikacijah Abstract   PDF
Petar Gidaković, Barbara Čater
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Poslovna etika podjetnikov in zaposlenih v Sloveniji Abstract   PDF
Jasna Auer Antončič, Boštjan Antončič
 
Vol 18 (2016): Posebna številka Povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev: moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja Abstract   PDF
Matej Grošelj, Sandra Penger, Matej Černe
 
Vol 19, No 2 (2017) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 19, No 3 (2017) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 1 (2018) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 18, No 3 (2016) Povzetki v slovenske jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 17, No 1 (2015) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 18, No 1 (2016) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 2 (2018) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 3 (2018) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 1 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 2 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 3 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 22, No 1 (2020) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Predgovor Abstract   PDF
Neven Borak, Rasto Ovin
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Predlogi za davčno reformo 2014 Abstract   PDF
Ivan Simič
 
Vol 13 (2011): Posebna številka Prednosti in slabosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije Abstract   PDF
Tjaša Redek, Matija Rojec
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Prekomeren ali podmeren turizem – primerjalna analiza ekonomske trajnosti slovenskega turizma Abstract   PDF
Tanja Mihalič
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Prihodnost statistike blagovne menjave z državami EU Abstract   PDF
Simon Perše, Mojca Bavdaž
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Primerjalna analiza korporacijskega upravljanja med Slovenijo in Hrvaško – študija primera Abstract   PDF
Matej Lahovnik
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Pripravljenost gospodinjskih odjemalcev električne energije za sodelovanje v programih prilagajanja odjema Abstract   PDF
Miha Rihar, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Pripravljenost slovenskih internetnih uporabnikov za priklop in plačilo za uporabo optičnega omrežja Abstract   PDF
Matej Švigelj, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Prispevek fiskalne politike h gospodarskemu okrevanju Abstract   PDF
Gonzalo C. Caprirolo
 
Vol 13, No 1-2 (2011) Productivity measurement for international firms Abstract   PDF
Anže Burger, Črt Kostevc, Sašo Polanec
 
Vol 14, No 3 (2012) Public support for environmental innovation in SMEs: the role of the “Young researchers for the economy” programme Abstract   PDF
Kaja Brankov, Igor Ivašković, Tomaž Čater
 
Vol 15 (2013): Posebna številka Raziskovalna produktivnost in ustvarjanje znanja v slovenskih ekonomsko-poslovnih šolah Abstract   PDF
Simon Čadež, Vlado Dimovski, Katja Okorn
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Raziskovalna uspešnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v slovenskem javnem visokošolskem prostoru Abstract   PDF
Tjaša Redek, Metka Tekavčič, Aleš Popovič, Tomaž Ulčakar, Uroš Godnov
 
151 - 180 of 273 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>