Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18 (2016): Posebna številka Povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev: moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja Abstract   PDF
Matej Grošelj, Sandra Penger, Matej Černe
 
Vol 19, No 2 (2017) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 19, No 3 (2017) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 1 (2018) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 18, No 3 (2016) Povzetki v slovenske jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 17, No 1 (2015) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 18, No 1 (2016) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 2 (2018) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 3 (2018) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 1 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 2 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 3 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Predgovor Abstract   PDF
Neven Borak, Rasto Ovin
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Predlogi za davčno reformo 2014 Abstract   PDF
Ivan Simič
 
Vol 13 (2011): Posebna številka Prednosti in slabosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije Abstract   PDF
Tjaša Redek, Matija Rojec
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Prekomeren ali podmeren turizem – primerjalna analiza ekonomske trajnosti slovenskega turizma Abstract   PDF
Tanja Mihalič
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Prihodnost statistike blagovne menjave z državami EU Abstract   PDF
Simon Perše, Mojca Bavdaž
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Primerjalna analiza korporacijskega upravljanja med Slovenijo in Hrvaško – študija primera Abstract   PDF
Matej Lahovnik
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Pripravljenost gospodinjskih odjemalcev električne energije za sodelovanje v programih prilagajanja odjema Abstract   PDF
Miha Rihar, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Pripravljenost slovenskih internetnih uporabnikov za priklop in plačilo za uporabo optičnega omrežja Abstract   PDF
Matej Švigelj, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Prispevek fiskalne politike h gospodarskemu okrevanju Abstract   PDF
Gonzalo C. Caprirolo
 
Vol 13, No 1-2 (2011) Productivity measurement for international firms Abstract   PDF
Anže Burger, Črt Kostevc, Sašo Polanec
 
Vol 14, No 3 (2012) Public support for environmental innovation in SMEs: the role of the “Young researchers for the economy” programme Abstract   PDF
Kaja Brankov, Igor Ivašković, Tomaž Čater
 
Vol 15 (2013): Posebna številka Raziskovalna produktivnost in ustvarjanje znanja v slovenskih ekonomsko-poslovnih šolah Abstract   PDF
Simon Čadež, Vlado Dimovski, Katja Okorn
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Raziskovalna uspešnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v slovenskem javnem visokošolskem prostoru Abstract   PDF
Tjaša Redek, Metka Tekavčič, Aleš Popovič, Tomaž Ulčakar, Uroš Godnov
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Raziskovanje sodobne organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Abstract   PDF
Rudi Rozman
 
Vol 16 (2014): Posebna ševilka Razvoj in oblikovanje znamke gorskokolesarske destinacije Abstract   PDF
Andrej Žigon, Maja Konečnik Ruzzier
 
Vol 13 (2011): Posebna številka Razvoj modela kriterijev za odločanje o uvedbi elektronske hrambe dokumentov Abstract   PDF
Marjeta Horjak, Andrej Kovačič
 
Vol 16 (2014): Posebna ševilka Razvoj podjetniških kompetenc s pomočjo dizajnerskega pristopa Abstract   PDF
Blaž Zupan, Anja Svetina Nabergoj
 
Vol 20, No 3 (2018) Research and Development Expenses under IFRS Mandatory Implementation: A Value Relevance Approach Abstract   PDF
Hasna Chaibi
 
151 - 180 of 267 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>