Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 1 (2014) Overcoming SMEs Challenges through Critical Success Factors: A Case of SMEs in the Western Cape Province, South Africa Abstract   PDF
Takalani Ramukumba
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Pametni trg kot alternativa internetni nenevtralnosti Abstract   PDF
Tomaž Turk
 
Vol 22, No 2 (2020) Past, Present and Future of the Research on the Pro-Environmental Behaviour in Tourism: A Bibliometric Analysis Abstract   PDF
Iana Bilynets, Ljubica Knežević Cvelbar
 
Vol 21, No 3 (2019) Patterns of Approaches to Digital Transformation: An Institutional Arrangements Perspective Abstract   PDF
Mojca Indihar Štemberger, Jure Erjavec, Anton Manfreda, Jurij Jaklič
 
Vol 15, No 4 (2013) Perceived Risk Influence on the Consumer Attitude to Private Labels in the Product’s Life Cycle Growth Stage Abstract   PDF
Sandra Horvat, Đurđana Ozretić Došen
 
Vol 11, No 2 (2009) Planned growth as a determinant of the markup: the case of Slovenian manufacturing Abstract   PDF
Nina Ponikvar, Maks Tajnikar
 
Vol 17, No 2 (2015): Post-Socialist City: Competitive and Attractive Planning and Monitoring of Urban Development: The Role of the Housing Price Index Abstract   PDF
Tomi Deutsch
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Podlage za presojanje etičnosti dejanj: ali študenti različnih študijskih smeri izhajajo iz različnih filozofskih konstruktov? Abstract   PDF
Tamara Pustoslemšek, Maja Zaman Groff
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Pomen zaznane pravičnosti pri reševanju pritožb v telekomunikacijah Abstract   PDF
Petar Gidaković, Barbara Čater
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Poslovna etika podjetnikov in zaposlenih v Sloveniji Abstract   PDF
Jasna Auer Antončič, Boštjan Antončič
 
Vol 18 (2016): Posebna številka Povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev: moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja Abstract   PDF
Matej Grošelj, Sandra Penger, Matej Černe
 
Vol 19, No 2 (2017) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 19, No 3 (2017) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 1 (2018) Povzetki v slovenščini / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 18, No 3 (2016) Povzetki v slovenske jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 17, No 1 (2015) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 18, No 1 (2016) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 2 (2018) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 20, No 3 (2018) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 1 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 2 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 21, No 3 (2019) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 22, No 1 (2020) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 22, No 2 (2020) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene Abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 22, No 3 (2020) Povzetki v slovenskem jeziku / Slovene abstracts Abstract   PDF
EBR EBR
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Predgovor Abstract   PDF
Neven Borak, Rasto Ovin
 
Vol 14 (2012): Posebna številka Predlogi za davčno reformo 2014 Abstract   PDF
Ivan Simič
 
Vol 13 (2011): Posebna številka Prednosti in slabosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije Abstract   PDF
Tjaša Redek, Matija Rojec
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Prekomeren ali podmeren turizem – primerjalna analiza ekonomske trajnosti slovenskega turizma Abstract   PDF
Tanja Mihalič
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Prihodnost statistike blagovne menjave z državami EU Abstract   PDF
Simon Perše, Mojca Bavdaž
 
151 - 180 of 286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>