Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 2 (2009) The role of women in family businesses Abstract   PDF
Jaka Vadnjal, Blaž Zupan
 
Vol 16, No 1 (2014) The Trade-Off between Road and Railroad Freight Transport – Cost Benefit Analysis for Slovenia Abstract   PDF
Jure Erjavec, Peter Trkman, Aleš Groznik
 
Vol 13, No 1-2 (2011) The value of foreign ownership Abstract   PDF
John Romalis
 
Vol 11, No 4 (2009) The value of sharing advance capacity information under “zero-full” supply capacity availability Abstract   PDF
Marko Jakšič, Borut Rusjan
 
Vol 20, No 1 (2018) Theoretical Framework for the Study of Intangible Investment into Innovative Capital in Resource Limited Environment: A Case for Synchronous Innovations? Abstract   PDF
Jovan Trajkovski
 
Vol 18, No 2 (2016) This Is Not America: The Impact of the New EU Audit Regulation in Slovenia Abstract   PDF
Metka Duhovnik
 
Vol 14, No 4 (2012) Three firms on a unit disk market: intermediate product differentiation Abstract   PDF
Aljoša Feldin
 
Vol 18 (2016): Posebna številka Tokovi storitev neplačanega dela med generacijami in spoloma: primerjava Italije, Nizozemske in Velike Britanije Abstract   PDF
Ana Šeme, Jože Sambt
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Tragedija slovenskega nacionalnega patentnega sistema Abstract   PDF
Mitja Kovač, Rok Spruk
 
Vol 11, No 3 (2009) Trust and the successful coordination of SME co-operation – an empirical study in Slovenia Abstract   PDF
Matthias Fink, Alexander Kessler, Mojca Duh, Jernej Belak, Richard Lang
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Učinek dohodka in premoženja na subjektivno blaginjo starejšega prebivalstva Abstract   PDF
Miha Dominko, Miroslav Verbič
 
Vol 19 (2017): Posebna številka Učna motivacija in osebnostne dimenzije – podlaga za oblikovanje strategij uspešnega učenja mlajših in starejših zaposlenih Abstract   PDF
Jana Žnidaršič, Mojca Kogovšek
 
Vol 16, No 2 (2014) Unpacking Business Intelligence Systems Adoption Determinants: An Exploratory Study of Small and Medium Enterprises Abstract   PDF
Borut Puklavec, Tiago Oliveira, Aleš Popovič
 
Vol 18 (2016): Posebna številka Uporabnost modela določanja donosnosti lastniškega kapitala za slovenski kapitalski trg Abstract   PDF
Tamara Pustoslemšek, Sergeja Slapničar, Aljoša Valentinčič
 
Vol 17, No 1 (2015) User-Driven Innovation: An Exploratory Study Abstract   PDF
Blanka Tacer, Mitja Ruzzier
 
Vol 14, No 4 (2012) Using metaphors as a tool for creative strategic sense-making Abstract   PDF
Tomaž Kolar
 
Vol 19 (2017): Posebna številka Ustrezen odnos med vodilnim managementom in informatiki kot pogoj za uspešno digitalno preobrazbo podjetij Abstract   PDF
Anton Manfreda, Mojca Indihar Štemberger
 
Vol 19, No 3 (2017) Value Investing within the Universe of S&P500 Equities Abstract   PDF
Gašper Smolič, Aleš Berk
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Vloga porabniških stereotipov pri ovrednotenju blagovnih znamk Abstract   PDF
Petar Gidaković, Vesna Žabkar
 
Vol 20 (2018): Posebna številka Vloga zaznave HRM, kohezivnosti in zavzetosti pri delu na prispevek k uspehu ekipe Abstract   PDF
Igor Ivasković
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Vpliv gospodarskih razmer na zaposlovanje diplomantov Abstract   PDF
Daša Farčnik, Polona Domadenik
 
Vol 19 (2017): Posebna številka Vpliv odnosa med vodjo in zaposlenimi na kontraproduktivno vedenje na delovnem mestu Abstract   PDF
Maruša Premru, Darija Aleksić
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Vpliv sistemov za obvladovanje tveganj in strateške usmeritve na uspešnost poslovanja Abstract   PDF
Darja Peljhan, Danijela Miloš Sprčić, Mojca Marc
 
Vol 21 (2019): Posebna številka Vpliv triangulacije revizijskih dokazov na revizorjevo oceno tveganja prevare v Sloveniji Abstract   PDF
Mina Ličen, Tomaž Ličen
 
Vol 17 (2015): Posebna številka Vpliv zadovoljstva porabnikov in nameravane zvestobe na dejansko zvestobo v panogi mobilnih telekomunikacij Abstract   PDF
Danilo Tomšič, Tomaž Kolar
 
Vol 12, No 2 (2010) What determines the co-operative potential for firms in Western European and CEE border regions? A comparative micro-level analysis Abstract   PDF
Birgit Leick
 
Vol 20, No 3 (2018) What Really Defines the Performance in Hotel Industry? Managers’ Perspective Using Delphi Method Abstract   PDF
Valentina Božič, Ljubica Knežević Cvelbar
 
Vol 13, No 3 (2011) When a promotion is denied: the effects of decision stage on perceptions of promotion and price fairness Abstract   PDF
Monika Kukar-Kinney, Lan Xia, Kent B. Monroe
 
Vol 22, No 1 (2020) Where is Austria’s Economy Heading? Abstract   PDF
Pierre Rostan, Alexandra Rostan
 
Vol 14, No 2 (2012) Why bank market value to book value ratios so different: evidence from Turkish banking sector Abstract   PDF
Fatih Macit, Zeynep Topaloglu
 
241 - 270 of 273 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>