Vol 21 (2019)

Posebna številka

GOSPODARSTVO IN DRUŽBA VČERAJ, DANES, JUTRI

str. 31-78

FINANČNI TRGI IN NJIHOVA ŠIRŠA RAZVOJNA VLOGA

str. 81-119

PODJETJA IN ORGANIZACIJE KOT TEMELJ USPEŠNEGA GOSPODARSKEGA RAZVOJA

str. 123-172

TEHNOLOGIJA KOT PRILOŽNOST ZA RAZVOJ

str. 175-208

LJUDJE IN ODNOSI KOT TEMELJ USPEŠNE IN ETIČNE POSLOVNE PRIHODNOSTI

str. 211-273

SLOVENSKI PORABNIKI, KDO STE?

str. 277-300

TURIZEM SMO LJUDJE

str. 303-342

Table of Contents

Articles

Spremna beseda uredništva k posebni številki EBR 2019 / Introductory note PDF
Uredništvo / Editorial Team 9-15
Raziskovalna uspešnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v slovenskem javnem visokošolskem prostoru PDF
Tjaša Redek, Metka Tekavčič, Aleš Popovič, Tomaž Ulčakar, Uroš Godnov 17-27
Jesenski izpitni rok za gospodarstvenike PDF
Maks Tajnikar 31-36
Učinek dohodka in premoženja na subjektivno blaginjo starejšega prebivalstva PDF
Miha Dominko, Miroslav Verbič 37-42
Vpliv gospodarskih razmer na zaposlovanje diplomantov PDF
Daša Farčnik, Polona Domadenik 43-50
Socioekonomski položaj in preživetvene strategije slovenskih samozaposlenih v kulturi PDF
Irena Ograjenšek 51-56
Dlje časa živimo! Ali smo se sposobni tudi dlje časa sami vzdrževati? PDF
Tanja Istenič, Jože Sambt 57-62
Je zviševanje udeležbe žensk na trgu dela ustrezen ukrep za zagotavljanje vzdržnosti javnofinančnega sistema? PDF
Tanja Istenič 63-70
Novejši pristopi v analizi podatkov o smrtnosti PDF
Simona Korenjak-Černe, Aleša Lotrič Dolinar 71-78
Spreminjajoča se vloga razvojnih bank in izzivi njihovega delovanja v prihodnosti PDF
Vasja Rant 81-88
Bančništvo odnosov v luči razvoja informacijske tehnologije PDF
Matej Marinč 89-93
Financializacija gospodarstev in doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rast PDF
Patricia Kotnik, Tea Petrin 95-103
Obveznice z družbenim učinkom PDF
Matjaž Črnigoj, Damjan Kavaš, Nataša Kump 105-110
Vpliv triangulacije revizijskih dokazov na revizorjevo oceno tveganja prevare v Sloveniji PDF
Mina Ličen, Tomaž Ličen 111-119
Kapitalska struktura slovenskih podjetij v obdobju 2006‒2017 PDF
Denis Marinšek 123-131
Vpliv sistemov za obvladovanje tveganj in strateške usmeritve na uspešnost poslovanja PDF
Darja Peljhan, Danijela Miloš Sprčić, Mojca Marc 133-140
Primerjalna analiza korporacijskega upravljanja med Slovenijo in Hrvaško – študija primera PDF
Matej Lahovnik 141-148
Lastništvo zaposlenih in managerjev v podjetjih v Sloveniji ter njegova vloga pri uvajanju novih izdelkov in storitev PDF
Alojz Klaneček, Boštjan Antončič, Jasna Auer Antončič, Mojca Jakačić 149-157
Za kaj si prizadevajo neprofitni športni klubi? PDF
Igor Ivašković 159-163
Kdo je kdo v slovenskih zdravstvenih javnih zavodih: analiza principalov in agentov PDF
Maks Tajnikar, Darija Aleksić, Petra Došenovič Bonča 165-172
Nove tehnologije industrije 4.0 v majhnih in srednjih podjetjih v Sloveniji PDF
Barbara Čater, Tomaž Čater, Matej Černe, Matjaž Koman, Tjaša Redek 175-184
Sistem pospeševanja rasti inovativnih podjetij v zagonskih pospeševalnikih v manj razvitem podpornem okolju PDF
Aleš Pustovrh 185-191
Pametni trg kot alternativa internetni nenevtralnosti PDF
Tomaž Turk 193-200
Tragedija slovenskega nacionalnega patentnega sistema PDF
Mitja Kovač, Rok Spruk 201-208
Raziskovanje sodobne organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani PDF
Rudi Rozman 211-219
Poslovna etika podjetnikov in zaposlenih v Sloveniji PDF
Jasna Auer Antončič, Boštjan Antončič 221-228
Management znanja v socialnem delu v Sloveniji PDF
Simon Colnar, Vlado Dimovski 229-236
Čuječ vodja je boljši vodja: čuječnost kot razsežnost talenta PDF
Melita Balas Rant 237-251
Karierne možnosti naslednikov družinskih podjetij PDF
Jaka Vadnjal, Predrag Ljubotina 253-261
Podlage za presojanje etičnosti dejanj: ali študenti različnih študijskih smeri izhajajo iz različnih filozofskih konstruktov? PDF
Tamara Pustoslemšek, Maja Zaman Groff 263-273
Vloga porabniških stereotipov pri ovrednotenju blagovnih znamk PDF
Petar Gidaković, Vesna Žabkar 277-284
Pripravljenost gospodinjskih odjemalcev električne energije za sodelovanje v programih prilagajanja odjema PDF
Miha Rihar, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić 285-291
Pripravljenost slovenskih internetnih uporabnikov za priklop in plačilo za uporabo optičnega omrežja PDF
Matej Švigelj, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić 293-300
Kaj nam analitika masovnih podatkov lahko pove o uporabi spletnih bliskovitih ponudb v turizmu?  PDF
Miha Bratec, Luka Tomat, Marko Budler, Katarzyna Minor 303-313
Načrtovanje potovanj in vloga družbenih omrežij pri milenijcih PDF
Miha Bratec, Nika Anžel, Tina Šegota 315-326
Okolju prijazno vedenje v turizmu PDF
Ljubica Knežević Cvelbar 327-332
Prekomeren ali podmeren turizem – primerjalna analiza ekonomske trajnosti slovenskega turizma PDF
Tanja Mihalič 333-342